A Valódi Demokrata Párt Céljai

A Valódi Demokrata Párt európai értékrenden alapuló demokráciát kíván megvalósítani Magyarországon. A párt működésének célja, hogy ilyen országot teremtsünk. Politikai tevékenységünk szervezése, irányítása, vezetése nem alapulhat más elveken, mint amit az egész ország tekintetében érvényesíteni kívánunk. Ezért olyan demokratikus politikai szervezetet hoztunk létre, amelyben biztosítjuk a párbeszédet a magyar társadalom szereplői között.

Minden esetben fellépünk a gyűlöletkeltés, bármiféle vallással, népcsoporttal, szexuális identitással szembeni megkülönböztetés, sérült, mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő emberek hátrány okozása ellen.
A hazaszeretet nem kisajátítható, sem faji, sem nemi, akár szexuális identitás, vagy politikai, világnézeti véleményen alapuló különbség esetén sem a magyar állampolgárok között.

A párt olyan politikát képvisel:
–  amely csökkenti az ország lakosságának vagyoni, életminőségbeli különbségét, megteremti ennek alkotmányos jogszabályi keretét,
–  célnak tekinti az állampolgárok emberhez méltó lakhatási feltételeinek biztosítását,
–  szolidáris a hátrányos helyzetben élőkkel, célja az esélyegyenlőség elősegítése, amelynek egyik alapfeltétele az arányos közteherviselés,
– támogat egy hosszú távon is biztosítható nyugdíjrendszer létrehozását
– biztosítja vállalkozások és a munkavállalók közötti tisztességes megállapodás feltételrendszerét, a társadalom számára hasznos munkavállalást,
– nem tesz különbséget a nemek között, ugyanazon minőségben elvégzett munkafeladat  anyagi megbecsülése tekintetében,
– fellép a nők és gyermekek ellen elkövetett párkapcsolati és családon belüli erőszakkal szemben,
– támogatja az azonos esélyekkel működő piaci versenyt a természeti erőforrások gazdaságos felhasználása mellett, a klímaváltozás ártalmainak csökkentése, a fenntartható fejlődés ez irányú, nemzetközileg is elfogadott megállapodásai szerint.
– szükségesnek tartja a fenntartható versenyképes mezőgazdaság megteremtését, a hatékony termelésre alkalmas birtokviszonyok kialakítását, a természetes technológiákat használó élelmiszergazdasági termékek elterjedését a hazai piacon.
– jogi eszközökkel is fellép a korrupció, a hatalom birtokosait kiszolgáló gazdaságpolitikával szemben,
–  amely megteremti a szakmailag tisztességes és hatékony egészségügyi ellátás feltételeit,
– megvalósítja a mindennapi élethez szükséges tudás megszerzésének feltételeit, segíti a tehetséggondozást, megteremti a sajátos nevelést igénylő gyermekek felzárkóztatásának feltételeit, a sikerorientált oktatás rendszerét, megteremti az élethossziglan tanulás lehetőségét,
– támogatja a sokszínű kultúra megteremtésének lehetőségét, ahhoz való hozzáférését minden magyar állampolgár számára.
– a nemzetközi kapcsolatok építése során, az Európai Unió demokratikus értékrendje mentén képviseli a magyar értékeket és érdekeket.
Valódi Demokrata Párt